Puna podrška

Proizvodnja i kostumizacija baza podataka i poslovnog softvera po meri.

Databaze.rs pružaju stalnu korisničku podršku za sve naše proizvode. Samo podnesite vaš zahtev i naši operateri će vam dostaviti sve informacije u najkraćem mogućem roku.